Duidelijkheid over inkomen geeft genoeg rust om vroegtijdig te stoppen

Gepubliceerd op 28 september 2020 om 13:03

Er komt een moment waarop een ondernemer wil gaan genieten van het vermogen dat hij heeft opgebouwd. Dat moment kan zich mogelijk eerder aandienen dan verwacht. Het is belangrijk om goed zicht te hebben op je inkomen vóórdat je besluit om te stoppen. Dat voorkomt dat je spijt krijgt van je beslissing, omdat je financieel niet lekker door kunt gaan met je leven.

De situatie

We zitten aan tafel met Alexander. Alexander is 60 jaar en zijn echtgenote Irma is 57 jaar. Ze hebben twee volwassen kinderen. Hij heeft een consultancybureau in Supply Chain Management. Daarnaast is hij hoogleraar in dat vakgebied. Dat hoogleraarschap komt ten einde. Hij overweegt om minder te gaan werken.

Heb ik straks nog voldoende inkomen en vermogen
als ik het nu rustiger aan ga doen?

Het probleem

Alexander en Irma hebben geen goed overzicht van het inkomen dat Alexander uit hun diverse bezittingen, pensioenvoorzieningen en lijfrente- en levensverzekeringen de rest van hun leven kan verwachten. Bovendien vragen ze zich af of het inkomen wel optimaal verdeeld is over de komende jaren.

De oplossing

De eerste stap van onze oplossing was om alle huidige inkomsten, bezittingen en schulden, pensioenvoorzieningen en lijfrente- en levensverzekeringen te inventariseren. Dat was nog nooit gedaan en gaf direct heel veel inzicht.

Vervolgens maakten we een 'life as usual' scenarioplan, dat Alexander en Irma duidelijkheid gaf over hun inkomen en vermogen voor de komende jaren als Alexander tot zijn pensioenleeftijd blijft doorwerken. Uit die analyse blijkt dat ze meer dan genoeg geld hebben om prettig door te leven na zijn pensioen. Het opgebouwde vermogen hoeft maar zeer beperkt gebruikt te worden als aanvulling.

Daarna hebben we in een ander scenarioplan onderzocht wat de gevolgen zijn als Alexander stopt met zijn hoogleraarschap. Uit die analyse blijkt ook dan het opgebouwde vermogen maar zeer beperkt gebruikt hoeft te worden als aanvulling op hun pensioen.

Tenslotte hebben we in een derde scenarioplan geadviseerd hoe Alexander en Irma door het schuiven van diverse inkomsten, lijfrente- en pensioenuitkeringen in de komende jaren (uitstellen c.q. vervroegen) een gelijkmatig en optimaal netto-inkomen bereiken. 

Uit alle analyses bleek dat Alexander en Irma meer vermogen hadden dan ze ooit op zouden krijgen. We adviseerden hen om te starten met overdracht van vermogen aan hun kinderen, te beginnen door bepaalde lijfrentepolissen aan de kinderen te schenken. Deze schenking kon vrij van 10% schenkbelasting (tarief 2021 - 1e schijf) plaatsvinden. De uitkeringen van die lijfrentepolissen worden straks bij de kinderen belast tegen een 37,1% inkomstenbelastingtarief in plaats van tegen het 49,5% inkomstenbelastingtarief (tarief 2021 - hoogste schijf) bij Alexander. 

De meerwaarde van Comprato

Alexander en Irma werden door ons advies gerustgesteld dat ze meer dan voldoende inkomen en vermogen hadden. Dat maakte de weg vrij om meer tijd te nemen om van het leven te genieten. Daarvoor hadden ze dat niet gedurfd.

Bovendien hadden ze door ons advies zicht gekregen op het deel van hun vermogen dat ze de komende jaren konden overdragen aan de kinderen, zodat die geld ter beschikking kregen om hun plannen te realiseren. Dat vermogen konden ze nu belastingvrij aan de kinderen schenken. 

Wil je eerder stoppen met werken?

Start op tijd met het inventariseren en optimaliseren van jouw inkomen en vermogen als je overweegt om eerder te stoppen met werken.  Dat geeft inzicht en financiële rust. Neem contact met ons op. We adviseren je graag hoe jij er financieel voor staat en hoe je jouw inkomen en vermogen fiscaal kunt optimaliseren. 

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen met meer financiële ruimte om te genieten van het leven?

De klantverhalen zijn echt, de namen zijn fictief vanwege onze geheimhoudingsplicht. Wil je meer weten naar aanleiding van deze klantverhalen? Neem dan contact met ons op.