Inzicht in inkomen en alimentatie veilig gesteld: echtscheiding geregeld

Gepubliceerd op 31 augustus 2020 om 13:03

Bij een echtscheiding maken echtgenoten afspraken over partner- en kinderalimentatie, als die volgens de wettelijke regels betaald moeten worden. Die partneralimentatie is vaak nodig voor de echtgenote om een herstart op de arbeidsmarkt te maken, zodat ze in haar eigen inkomen kan gaan voorzien. Pas daarna kan de echtscheiding geregeld worden.

De situatie

We zitten aan tafel met Hessel, eigenaar van een succesvol internationaal bedrijf in hightech meetapparatuur. Hij wil gaan scheiden van Maartje. Ze zijn in gemeenschap gehuwd. Maartje heeft de afgelopen 15 jaar voor de twee kinderen gezorgd. Daarvoor heeft ze gewerkt als wiskunde docent op een middelbare school. Hessel regelde thuis alle financiële zaken. De kinderen blijven bij haar wonen. Hessel en Maartje willen een oplossing voor het inkomen van Maartje na de echtscheiding. Hun echtscheiding is stilgevallen door deze kwestie.

Hoe zorg ik er voor dat mijn echtgenote en kinderen voldoende inkomen hebben na onze echtscheiding?

Het probleem

Uit onze gesprekken en analyse bleek dat Maartje nauwelijks gevoel had over wat een huishouden kost. Ze was bang straks met de kinderen financieel tekort te komen. Verder worstelde ze met de vraag hoe ze straks in haar eigen inkomen kon voorzien. En of ze de hypotheeklasten van het huis kon betalen.

De oplossing

Als eerste stap analyseerden we de huishoudelijke uitgaven van Hessel en Maartje. Daaruit bleek dat de uitgaven voor de kinderen feitelijk aanzienlijk hoger waren dan Hessel en Maartje dachten. De geanalyseerde uitgaven werden de basis voor de kinderalimentatie.

Hessel wil graag dat Maartje zo snel mogelijk weer haar eigen inkomen gaat verdienen. Wij adviseerden Maartje om een opleiding te volgen voor een reële kans op een baan. Wij hielpen Maartje vervolgens met het scherp krijgen van haar wensen en mogelijkheden voor een nieuw beroep/baan en de opleiding die daarvoor nodig was. Daarna maakten we een plan voor een tijdelijke partneralimentatie. Daarin hielden we rekening met de geanalyseerde huishoudelijke uitgaven en de kosten van de opleiding.

Verder rekenden we Maartje voor dat ze met de kinderalimentatie, tijdelijke partneralimentatie en het inkomen van een nieuwe baan, de hypotheeklasten kon betalen. We regelden ook dat het huis en de hypotheek op haar naam werden gezet.

Wij voeren onze adviezen uit, in nauw overleg met Hessel en Maartje en hun advocaat-mediator.

De meerwaarde van Comprato

Het advies en onze begeleiding brachten zoveel financiële duidelijkheid en rust voor Maartje dat ze bereid was om de echtscheiding met Hessel te regelen via een echtscheidingsconvenant. Daardoor konden zowel Hessel als Maartje aan een nieuw hoofdstuk van hun leven beginnen. 

Hebben jij en jouw partner goed zicht op het inkomen nu en na echtscheiding?

Ben je getrouwd en heb je een bedrijf? En heeft jouw partner geen of weinig eigen inkomen? Zorg dat je beiden weet wat je nodig hebt om prettig te kunnen leven, zowel nu als na de echtscheiding. Je voorkomt dan dat je tijdens de echtscheiding hierover moeizame discussies moet voeren, waardoor je gegarandeerd veel meer stress, tijdverlies en advocaatkosten krijgt en de kans op een snelle en succesvolle echtscheiding aanzienlijk daalt. Neem contact met ons op, we luisteren graag naar jouw verhaal.

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen met het regelen van een echtscheiding?

De klantverhalen zijn echt, de namen zijn fictief vanwege onze geheimhoudingsplicht. Wil je meer weten naar aanleiding van deze klantverhalen? Neem dan contact met ons op.