Financiële analyse

Waarom een Financiële analyse voor jouw vraag

Als jouw bedrijf financieel gezond is, dan heeft het toekomstperspectieven.  Vrijwel alle processen in jouw bedrijf hebben financiële aspecten. Als je jouw bedrijf wil verbeteren, dan wil je graag weten hoe het er precies voor staat. En waar de beste verbeterkansen liggen en wat dat jou financieel netto oplevert. Onze Financiële analyse geeft jou antwoorden op die vragen.

Hoe werkt de Financiële analyse?

We pakken ons Financiële analyse voor jouw vragen volgens vaste methodiek aan:

 • Ordenen en analyseren van de informatie uit ons Strategiegesprek.
 • Inventariseren van alle relevante financiële en andere deelaspecten.
 • Raadplegen van de relevante benchmark-gegevens.
 • Intern brainstormen over de beste verbeterpunten voor jou. 
 • De concept-analyse en verbeterpunten met jou bespreken en jouw vragen en opmerkingen beantwoorden. 
 • Uitbrengen van het schriftelijke Financiële analyse met de besproken verbeterpunten voor jouw vraagstuk.

Wat mag je van het Financiële analyse verwachten 

De Financiële analyse vertelt jou in heldere cijfers en duidelijke taal wat de verbeterpunten voor jouw vraagstuk zijn en hoe je die stap voor stap kunt realiseren. Je kunt daarna besluiten om ons in te schakelen voor het uitvoeren van ons Financiële analyse. 

De investering voor een goede analyse

Je krijgt van ons een gespecificeerd investeringsoverzicht en opdrachtbevestiging voordat we voor je aan de slag gaan. Als je graag wil dat we je daarna bij de uitvoering van de verbeterpunten uit onze Financiële analyse ondersteunen, dan maken we daar ook goede afspraken over.

Wanneer Financiële analyse

Het Financiële analyse geeft duidelijkheid bij:

 • Start bedrijf 
 • Bedrijfsgroei
 • Internationaal groeien
 • Bedrijfsherstructurering
 • Beëindiging samenwerking
 • Verkoop bedrijf
 • Bedrijfsbeëindiging

Onze specialisten

Onze specialisten staan klaar om je te helpen met advies en begeleiding.

Kunnen we je helpen?

Wil je weten wat ons Financiële analyse jou gaat opleveren, vraag dan een  Quickscan aan of bel 040-8422545.

Vraag een Quickscan aan!