Scenarioplan

Waarom een Scenarioplan voor jouw vraag

Sta je privé voor een lastige financieel keuze met langdurige impact en waarbij er meerdere positieve of negatieve scenario’s voor jouw toekomst denkbaar zijn? Dan  geeft het Scenarioplan je het noodzakelijke inzicht en bespaart het je veel tijd in je zoektocht naar de beste keuze.

Hoe werkt het Scenarioplan?

We pakken ons Scenarioplan voor jouw vragen volgens vaste methodiek aan:

 • Ordenen en analyseren van de informatie uit ons Strategiegesprek.
 • Inventariseren van alle relevante financiële, fiscale en juridische deelaspecten.
 • Raadplegen van de relevante benchmark-gegevens en wet- en regelgeving.
 • Intern brainstormen over de scenario's voor jou. 
 • Het concept-Scenarioplan en antwoorden met jou bespreken en jouw vragen en opmerkingen beantwoorden. 
 • Uitbrengen van het schriftelijke Scenarioplan met de besproken scenario's voor jouw vraag.

Wat mag je van het Scenarioplan verwachten 

Het Scenarioplan vertelt jou in heldere cijfers en duidelijke taal wat de gevolgen van verschillende keuzes zijn op jouw inkomen. 

De investering voor een goed Scenarioplan

Je krijgt van ons een gespecificeerd investeringsoverzicht en opdrachtbevestiging voordat we voor je aan de slag gaan. Als je graag wil dat we je daarna bij de uitvoering van jouw beslissingen na het Scenarioplan ondersteunen, dan maken we daar ook goede afspraken over.

Voorbeelden van een Scenarioplan

Het Scenarioplan geeft duidelijkheid over de gevolgen voor jouw inkomen bij:

 • Aankoop/verkoop vastgoed
 • Aflossing hypotheek
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Echtscheiding
 • Eerder stoppen met werken 
 • Vermogensoverdracht en schenkingen

Onze specialisten

Onze specialisten staan klaar om je te helpen met advies en begeleiding.

Kunnen we je helpen?

Wil je weten wat ons Scenarioplan jou gaat opleveren, vraag dan een Quickscan aan of bel 040-8422545.

Vraag een Quickscan aan!