Ingrijpende fiscale claims afgewend: echtscheiding zonder rechtszaak geregeld

Gepubliceerd op 28 december 2020 om 13:05

Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de rekening met elkaar opmaken. Dan komen vaak allerlei fiscale en financiële claims voor het eerst écht op tafel. Die moeten opgelost of verdeeld worden, voordat de echtscheiding geregeld kan worden.

De situatie

We zitten aan tafel met Piet, voormalig eigenaar van een succesvol IT-bedrijf. Hij wil gaan scheiden van Myrthe. Ze zijn in gemeenschap gehuwd. Tot hun bezittingen en schulden horen onder andere de aandelen in zijn Beheer-B.V., een rekening-courantschuld van € 2.015.000 en een hypotheekschuld aan de bank en aan de B.V. voor hun villa. De Beheer-B.V. heeft Piet pensioenrechten toegekend, die door de B.V. gedeeltelijk zijn herverzekerd bij een pensioenverzekeraar.

Piet en Myrthe willen een oplossing voor de opgelopen rekening-courantschuld. Myrthe maakt zich namelijk grote zorgen dat de Belastingdienst haar daarvoor gaat belasten, ook na hun scheiding. Hun echtscheiding is stilgevallen door deze kwestie.

Hoe los ik de hoog opgelopen rekening-courantschuld aan mijn B.V. op zodat mijn echtscheiding doorgang vindt?

Het probleem

Uit onze analyse bleek dat de rekening-courantschuld in de loop van 10 jaar is opgelopen door geldopnamen voor hun luxe huishouden. Beide inkomens bieden geen enkele mogelijkheid om deze schuld aan de Beheer-B.V. terug te betalen. 

De Belastingdienst kan met succes stellen dat de geldopnamen in feite dividenduitkeringen zijn geweest. Dividenduitkeringen uit een eigen B.V. zijn belast met 26,9% inkomstenbelasting (tarief 2021). Of zelfs dat de geldopnamen in feite loon waren, belast met maximaal 49,5% inkomstenbelasting (tarief 2021). 

Ook kunnen deze  opnamen ervoor zorgen dat pensioenrechten in eigen beheer bij de Beheer-B.V. feitelijk zijn gedekt door een waardeloze vordering op Piet en Myrthe. De Belastingdienst kan dan stellen dat de pensioenrechten zijn afgekocht met als gevolg: 49,5% inkomstenbelasting plus 20% revisierente (boete).

Door de jaarlijkse bijschrijving van de rente wordt dit probleem snel groter. De rente op de schuld is fiscaal niet aftrekbaar van het inkomen van Piet, maar is wel in de B.V. belast met vennootschapsbelasting.

Tot slot: Als de B.V. failliet gaat, komt de curator het geld bij Piet en Myrthe in privé ophalen. Dat heeft hun persoonlijke faillissement tot gevolg. 

De oplossing

Wij adviseerden de volgende stappen om de fiscale claims af te wenden:

  • Verkoop van het huis. Het huis bracht € 1.525.000 op.
  • Aflossing van de hypotheekschulden aan de bank ad € 1.120.000 en andere schulden aan de Beheer-B.V.
  • De Beheer-B.V. kent een bruto-dividenduitkering ad € 2.025.000 toe aan Piet. De dividend- en inkomstenbelasting ad € 506.000 over deze dividenduitkering wordt betaald met het geld dat de Beheer-B.V. heeft ontvangen van Piet en Myrthe uit de verkoop van het huis.
  • Verrekening van de netto-dividenduitkering ad € 1.519.000 met de rekening-courantschuld, waarna er nog een rekening-courantschuld ad € 290.000 resteert.
  • Opstellen van een rekening-courant-overeenkomst voor de restantschuld aan de B.V., met een reëel aflossings- en renteschema.
  • Bij de echtscheiding de aandelen van en de rekening-courantschuld aan de Beheer-B.V. van Piet toedelen.
  • In het echtscheidingsconvenant de polissen van de pensioenverzekeraar toedelen aan Myrthe. De rest van de pensioenrechten in de B.V. toedelen aan Piet. 

Wij voerden het advies succesvol uit, in nauw overleg met Piet en Myrthe en hun advocaten.

De meerwaarde van Comprato

Door het advies zijn de fiscale claims op de rekening-courantschuld en pensioenrechten zeer sterk verminderd. Piet kan voortaan zijn verplichtingen aan de Beheer-B.V. nakomen. Zijn financiële banden met Myrthe zijn volledig doorgesneden, op de partneralimentatie na.

Verder heeft Myrthe voor haar pensioenrechten alleen nog maar te maken met een financieel solide pensioenverzekeraar, zodat ze zeker is van pensioen straks.

Het advies en onze begeleiding brachten hun zoveel duidelijkheid en rust dat ze bereid waren om hun echtscheiding te regelen via een convenant en niet via een eindeloze procedure bij de rechter. Daardoor konden ze beiden veel sneller aan een nieuw hoofdstuk van hun leven beginnen. 

Heb je alles goed geregeld voor het geval je gaat scheiden?

Ben je getrouwd en heb je een bedrijf? Zorg dat je weet welke fiscale en financiële claims er op je afkomen, vóórdat je uit elkaar gaat. Dan heb je nog tijd om die claims zoveel mogelijk minimaliseren. Je voorkomt dan dat je die tijdens de echtscheiding moet oplossen, waardoor je gegarandeerd veel meer stress, tijdverlies en advocaatkosten krijgt en de kans op een snelle en succesvolle echtscheiding aanzienlijk vermindert.

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen met het regelen van de echtscheiding?

De klantverhalen zijn echt, de namen zijn fictief vanwege onze geheimhoudingsplicht. Wil je meer weten naar aanleiding van deze klantverhalen? Neem dan contact met ons op.